Andrzej Dobrzyniecki-Cartier

Z wykształcenia i wyboru jestem prawnikiem, choć w życiu pasji miałem wiele. Wszechstronne zainteresowania skłaniały mnie do podejmowania rożnych działań, jednak wybierane przeze mnie zawody zawsze związane były w jakiś sposób z prawem. Zdecydowaną większość mojego czasu od początku pochłaniała nauka. Dbałem o to, aby nieustannie się rozwijać i zdobywać cenne doświadczenia. Dziś jestem człowiekiem spełnionym, lecz wciąż poszukującym...

The star­ry skies abo­ve me and the mo­ral law in­si­de me.